(2011)
AKTIVITØR, VERKSTEDSLEDER

dreamhamar-2_710x350
People workshop

Innbyggernes medvirkning i utviklingen av det nye Stortorget i Hamar,

«dreamhamar» er en deltakende og nettverksdesign-prosess ledet av Ecosistema Urbano for å utforme Stortorget på Hamar på nytt. Hamar kommune valgte en pionéertilæming da de bestemte seg for hvordan det nye Stortorget skulle utformes. I steden for å overlevere et ferdig torg til innbyggerne, har de fått muligheten til å delta i en felles brainstormingsprosess som vil avgjøre Stortorgets nye utforming.

Prosjektnavnet er drømhamar (dreamhamar.org), og Ecosistema Urbano er tenketanken og plan- og arkitektkontoret som har skapt nettverksdesignprosessen. Alle innbyggere i Hamar var invitert til å delta i på-stedet-verksteder som ble arrangert i Basarbygningen, rett ovenfor Stortorget, for å si sin mening om hvordan deres viktigste offentlige rom skal bli.

dreamhamar