(2005)
ORGANISASJONSUTVIKLING, RÅDGIVER

46664arctic_710x350
Nelson Mandela @ 46664 Arctic Tromsø

46664 Arctic – Mandela-konserten ble arrangert 11. juni 2005 og var en stor konsert og massemønstring for å sette fokus på HIV/AIDS som en av vår tids verste epidemier.

Arrangementet samlet verdensstjerner, politikere, organisasjoner, bedrifter og massemedia i felles kamp mot HIV/AIDS sammen med The Nelson Mandela Foundation. Budskapet er enkelt: Kampen mot epidemien kan vinnes dersom vi står sammen.

46664 Arctic var inspirert av Mandelas visjoner og hadde målsetning om å gjennomføre et arrangement som skulle sette HIV/AIDS-problematikken på den internasjonale dagsorden. Prosjektet bestod av en stor konsert med noen av verdens største artister i tillegg til lokale og nordiske toppartister, en holdningskampanje og en innsamlingsaksjon hvor pengene gikk til Nelson Mandela Foundation for å styrke deres arbeid for HIV/AIDS-saken. 46664 Arctic – Mandela-konserten ble TV-overført til over 50 land.

The Nelson Mandela Foundation jobber for å forbedre livet til de som er smittet og rammet av epidemien. Ved å skape oppmerksomhet og økt kunnskap kan epidemien stanses. Stiftelsen er en katalysator som støtter en rekke AIDS-prosjekter. Viktige allianser knyttes med ledere og samfunnet gjennom ulike partnerskap. Slik verden sto samlet i kampen mot Apartheid, må verden stå sammen i kampen mot HIV/AIDS.

46664 Arctic Tromsø