(2014)
RESSURSGRUPPEN OG LOKAL ARRANGØR INNSPILLWORKSHOP HAMAR

oslo2022-3_710x350
Oslo 2022

Hvordan kan De olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo 2022 bli en vitamininnsprøytning for kulturlivet i hele Norge?

Søknaden skulle blant annet inneholde en beskrivelse av et eget kulturprogram som ville strekke seg over fire år og omfatte tusenvis av kulturarrangementer over hele landet.
I arbeidet med å kartlegge hvordan kulturlivet selv ønsket å være involvert dersom Stortinget vedtok å støtte søknaden om å arrangere De olympiske og paralympiske vinterleker (OL/PL) i Norge, ble en ressursgruppe opprettet under ledelse av Kulturmeglerne AS.

Ressursgruppen på 8-10 personer representerte en bredde innen kulturfeltet og skulle fungere som et aktivt verksted for ideutvikling og kreative tankesprang; Hvordan kan vi gripe an denne muligheten til å løfte fram kunst- og kulturlivet i Norge? Hvordan kan vi involvere kunstnere, kulturarbeidere og det frivillige kulturlivet over hele landet, og er det mulig å forsøke å bygge broer mellom idrett og kultur?

For å opprette dialog med kulturfeltet i hele landet, finne ut hva som skal til for at OL/PL kan bli positivt for norsk kultur og få innspill til kulturprogrammet ble det arrangert workshops regionalt i samarbeid med kompetansemiljøer, knutepunktinstitusjoner og kulturelle «fyrtårn» innenfor alle kulturuttrykk. Til sammen 10 regioner/byer/kulturinstitusjoner ble forespurt om et samarbeid for å arrangere innspillsmøter/workshops landet over. Arrangør i Hamar var Stoppested Verden v/Mocci Ryen.