(2006 – )
KONSEPTUTVIKLING, PROSJEKTLEDELSE (FESTIVALSJEF)

SV2018

Fransk karneval 2018

Stoppested Verden er Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge.

Gjennom konserter, forestillinger, verksteder og andre aktiviteter fokuserer Stoppested Verden på å skape møteplasser mellom mennesker som stimulerer til utveksling og dialog samt kunnskap om og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold.

Stoppested Verden ble startet i forbindelse med Mangfoldsåret og hadde 3600 besøkende i 2008. Med stadige økende besøkstall, totalt 12 500 bare i 2014, er det ingen tvil om at Stoppested Verden er Innlandets mest inkluderende arena og i stadig vekst.
Festivalen skal være en inkluderende arena for alle. Festivalens aktiviteter er derfor gratis for publikum og deltakere.

Stoppested Verden