(2009 – 2013)
INITIATIVTAKER, PROSJEKTLEDELSE 

idekokeriet_710x350
Idékokere med daværende Kulturminister Anniken Huitfeldt @ Idékokeriet

Idékokeriet – et fellesskap og et kontorkollektiv med dyktige frilansere og entreprenører med variert bakgrunn og kompetanse innen kreative næringer, kunst og kultur.

Idékokeriet oppstod som en respons på det økende antall frilansere i kreativ og kulturell virksomhet i mangel på arenaer og møteplasser for kompetanseutveksling og samhandling. Initiativtaker Mocci Ryen ønsket å samle selvstendige aktører i et stimulerende arbeidsmiljø som søker dialog, samarbeid, inspirasjon og ekspertise fra flere fagfelt.

ldékokeriet bestod av dyktige frilansere innen foto, grafisk design, illustrasjon, dans, musikk, fortellerkunst, forfatterskap, tekst- og manusutvikling, teater, psykodrama, industridesign, interiørdesign, latteryoga, kommunikasjon og markedsføring, internasjonal bistand, journalistikk, webutvikling, coaching, idé- og konseptutvikling, arrangements- og prosjektledelse.

Idékokeriet var lokalisert på loftet i BI sine gamle lokaler i gamle Schous bryggeri nederst på Grünerløkka sammen med Øvingshotellet, Popsenteret, Riksscenen og Oslo musikk- og kulturskole. Lokalene på 663 kvm inkluderte 100 kvm studio/prøvesal/kurslokale, 24 arbeidsplasser med møblement, møterom med plass til 8-12 personer, avslappingsrom samt felles kjøkken.

Idékokeriet:
• Levende ressurssenter.
• Inkluderende møteplass.
• Arena for nettverksbygging.
• Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutveksling.
• Kreativt miljø og gode arbeidsforhold for læring og vekst.
• Aktiviteter som bidrar til selvutvikling og videreutvikling av virksomheten.

Idékokeriet