Mocci Ryen får Hamarprisen 2011

Posted in Uncategorized

Hamarprisen er en kulturpris som hvert år deles ut av formannskapet i Hamar. Prisen «deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner med tilknytning til Hamar på grunnlag av en betydelig innsats eller dokumentert talent innenfor kultur- og/eller samfunnslivet».

Det var på forhånd kommet inn forslag på fem kandidater. Men formannskapet valgte å gå utenom alle de foreslåtte, for når det gjelder Hamarprisen kan formannskapet selv fremme kandidater på fritt grunnlag.
– Vi har valgt å gi Hamarprisen til Mocci Ryen på grunn av hennes engasjement og hennes innsats for å sette Hamar på kartet, sier Morten Aspeli om valget.

– Ikke minst gjennom den fantastiske Stoppested Verden-festivalen har hun vist sitt engasjement, og hun har vist hvordan hun har evnen til å engasjere unge og voksne veldig bredt, sier Aspeli.